Privacy statement van Figura Lingerie en Mammacare      01-01-2024                  

We zijn blij met u als klant en willen dat u zeker weet dat uw privégegevens bij ons in goede handen zijn. We gaan daarom zeer zorgvuldig om met deze gevoelige informatie en willen hier zo transparant mogelijk in zijn. Daarom kunt u hieronder lezen waar wij uw gegevens precies voor gebruiken. Voor onze mammacare klanten gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg en dus voor onze dienstverlening. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO). Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw  persoonsgegevens. Dit privacy statement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?
Veiligheid boven alles, daar hechten wij veel waarde aan. Om uw aankoopproces en herhalings-aankopen zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we bepaalde gegevens van u nodig. Alle gegevens die u bij ons achterlaat, slaan we via een veilige SSL verbinding op in onze beveiligde database. Dit betekent dat slechts onze vertrouwenspersonen toegang hebben tot deze database. Wie dus niets met uw gegevens te maken heeft, kan hier ook niet bij. Onze vertrouwenspersonen hebben hiervoor een gedragscode ondertekent. We beloven je plechtig dat we de informatie alleen intern gebruiken en dat er zonder uw toestemming of andere wettelijke grondslag niets wordt doorgespeeld aan derden voor commerciële of andere doeleinden.

Nu vraagt u zich natuurlijk af hoe dat zit met gegevens waar altijd een derde partij bij betrokken is, zoals betaal- of adresgegevens. Deze informatie wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden en is er alleen om onze dienstverlening voor u te optimaliseren Deze informatie wordt ten alle tijden versleuteld verzonden. Wij werken samen met partijen die werken volgens de internationale veiligheidsstandaarden en leggen al onze samenwerkingen nadrukkelijk vast met een verwerkersovereenkomst.

 1. -We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid of een 2-laagsverificatie op al onze systemen.
 2. -We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 3. -Wij maken back-ups van uw persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten.
 4. -We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 5. -Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Wat weten jullie van mij?
Wij hebben informatie van u nodig op basis van gerechtvaardigd belang. Dit klinkt chique, maar is eigenlijk vrij simpel. We zijn een winkel vol mooie producten. Die willen we liever niet voor onszelf houden. We moeten dan natuurlijk wel laten weten dat we er zijn en daarom maken we gebruik van direct marketing. We hebben gegevens van u nodig om uw bestelling succesvol bij u af te leveren, hiermee vragen we u nadrukkelijk akkoord te gaan als u een bestelling in onze webshop plaatst. Om met elkaar in contact te blijven over ons aanbod en service vragen we informatie om u ook na uw aankoop nog te kunnen bereiken. Zo hopen we dat u met veel plezier nog eens een aankoop bij ons doet. Ook hiervoor vragen we natuurlijk wel eerst om je toestemming.

Om precies te zijn gaat het om de volgende informatie:

 1. Voor & achternaam: we willen u graag persoonlijk aan kunnen spreken.
  Adres en woonplaats: Wij willen natuurlijk wel weten waar hij die mooie lingerie en badmode af moet leveren.
 2. E-mailadres: via uw e-mailadres kunnen we u op de hoogte houden van uw bestelling en ontvangt u onze nieuwsbrief en om er zo zeker van te zijn dat u geen nieuwtje van ons meer mist.
 3. Telefoonnummer: als we u snel moeten bereiken, willen we graag kunnen bellen. Zo hebben we sneller contact dan via e-mail en worden eventuele issues nog sneller opgelost.
 4. Betaalgegevens: uw bestelling betalen is noodzakelijk om tot uitvoering over te gaan en dit loopt via onze beveiligde betaalomgeving.
 5. Wat doen jullie met mijn gegevens?
  Dat is niet in één zin uit te leggen en daarom geven we hieronder een overzicht van wanneer we wat precies gebruiken. Het gaat om informatie die u ons nadrukkelijk heeft gegeven toen u een aankoop deed of een bestelling plaatste en akkoord ging met de algemene voorwaarden en dit privacy statement.

Klantenservice
U kunt ons bereiken via telefoon, mail, Instagram, Facebook en WhatsApp. Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen, bewaren we uw gegevens en maken we aantekeningen in ons systeem. Op deze manier zorgen we ervoor dat u uw verhaal niet twee keer hoeft te vertellen en komen we sneller tot de juiste oplossing. U helpt ons dan weer om onze service te verbeteren, want we leren veel van jou.

Nieuwsbrieven
U kunt u bij ons inschrijven voor onze nieuwsbrief (info@figuralingerie.nl), die we zo persoonlijk mogelijk maken. Op deze manier blijft u op de hoogte van de laatste trends die bij u passen en weet u alle acties en nieuwtjes. Mocht u zich ingeschreven hebben, maar wil je liever niet meer op de hoogte gehouden worden? Meld u dan af via info@figuralingerie.nl of via de uitschrijflink in de mail.

 Website
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Cookies
Ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers ons bedrijf gebruiken. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Winacties
Als u mee wilt doen met een van onze winacties kan het zijn dat we vragen naar je naam, adres en/of e-mailadres of sociaal media account. Op deze manier kunnen we u bereiken als u een van de gelukkige winnaars bent en meten we ook gelijk de response op onze acties. Zo kunnen we een volgende actie alleen nog maar leuker maken.

Optimalisatie
Wij doen er alles aan om u een ultieme shopervaring te bieden, maar helaas zien we niet altijd of dit gelukt is. Het is mogelijk dat we uw gegevens vragen om deel te nemen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Deelname is niet verplicht, maar het helpt ons wel erachter te komen hoe wij onze service nog beter kunnen maken of er voor kunnen zorgen dat onze collectie nog beter op uw wensen aansluit. Uw privacy staat hierin voorop, ook als we vragen of een extern bureau het onderzoek voor ons uit wil voeren. Zij tekenen er in een verwerkersovereenkomst voor zich netjes aan onze privacyregels te houden.

 Fraudepreventie
Het liefst geloven we dat iedereen 100% te vertrouwen is, maar helaas kunnen we daar niet vanuit gaan. We doen er alles aan om het te voorkomen, maar soms zijn we genoodzaakt om (potentiële) fraude te onderzoeken en tegen te gaan. Als het foute boel is, zijn we genoodzaakt om uw gegevens te overhandigen aan overheidsinstanties.

 Mammacare
Voor onze mammacare klanten gelden aanvullende wettelijke voorwaarden. Wij moeten ten alle tijden je dossier kunnen controleren en identificeren (legitimatieplicht) voor overleg met, of verslag aan je huisarts/verwijzer en/of overige zorgverleners buiten onze praktijk (alleen na je toestemming).

 1. -Voor doelmatig beheer en beleid.
 2. -Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 3. -U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 4. -Opstellen en uitvoeren van het voor jouw op maat gemaakte behandelplan.
 5. -U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, b.v. om een afspraak maken of verzetten.
 6. -Onze praktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze communicatie met je zorgverzekering, bijvoorbeeld declaratie van de behandeling.
 7. -Voor de financiële administratie en overige administratie. B.v. bij het uitblijven van een betaling en de communicatie hierover met het incassobureau.
 8. -Of voor een uitnodiging voor deelname aan een enquête.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is gebruikmaking van onze Mammacare diensten.

Wij hebben deze informatie nodig om je Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) goed te vormen en bij te houden. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan onze mammacare adviseuse de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Voorletters
 2. Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 3. Burger Service Nummer (BSN)
 4. Geslacht
 5. Adres
 6. (Mobiele) telefoonnummer
 7. (Zakelijk) e-mailadres
 8. Huisarts
 9. Polisnummer zorgverzekering en eventuele aanvullende verzekering
 10. Legitimatiegegevens
 11. Bankrekeningnummer
 12. Gegevens van belang voor de behandeling

Hoelang bewaren jullie mijn gegevens?
Uw gegevens bewaren en gebruiken doen we natuurlijk niet langer dan nodig is. Na bepaalde tijd verwijderen we uw gegevens of anonimiseren ze. Bepaalde data hebben we namelijk nog nodig voor interne analyses of rapportages op basis van wettelijke grond.

Onze bewaartermijnen zijn als volgt:

 1. -Alle aankoopgegevens (naam, adres, ordernummer en product) bewaren we 7 jaar vanwege wettelijke verplichtingen naar de belastingdienst.
 2. -E-mail, Whatsapp, Facebook, Instagram en Twitterberichten met onze klantenservice bewaren we op basis van gerechtvaardigd belang.
 3. -Als u bent geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan bewaren we die toestemming net zolang totdat u aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen.

Gegevens rondom fraude bewaren we zolang als dat het nodig is. Niet leuk, maar we kunnen niet anders.

Aanvulling voor onze Mammacare klanten

 1. -Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen jonger dan 16 jaar. Dit is ter beoordeling van onze mammacare-adviseuse.
 2. -Behalve de mammacare-adviseuse die u behandelt, zijn er ook andere (interne) personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, welke in de elektronische registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere adviseuses in de winkel en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 3. -Verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Wij verwerken uw bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van onze dienstverlening: (bijv. gegevens over gezondheid, gewicht en/of trainingsdoelen gegevens via wearables (indien van toepassing).
 4. -Wij gaan extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerken deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan medewerkers van Figura Lingerie en Mammacare verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 5. -De persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap door ons verwijderd.
 6. -Mocht u bijvoorbeeld gaan verhuizen en overstappen naar een andere zorgpraktijk, is het belangrijk dat uw nieuwe behandelaar op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw klantendossier. Het is gebruikelijk dat wij in dat geval uw dossier overdragen aan uw nieuwe behandelaar. Wij doen dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat je ons hebt gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe behandelaar.
 7. -Uw medisch dossier wordt dan door ons persoonlijk of per aangetekende post overgedragen of per zorgmail. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van je dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via een beveiligde e-mail, zoals zorgmail, aan de nieuwe behandelaar worden overgedragen. Beide behandelaren moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn (bijvoorbeeld via Zorgmail).
 8. -Een verzoek voor overdracht dient altijd schriftelijk te gebeuren. Meer informatie hierover treft u aan onder ‘Wat zijn mijn rechten?’.

Wat zijn mijn rechten?
U bent de baas over uw eigen gegevens. Wilt u  uw persoonsgegevens inkijken? Of wilt u misschien iets wijzigen of laten verwijderen uit ons systeem? Geen probleem, dat is uw goed recht. Uw persoonlijke gegevens kunt u opvragen bij info@figuralingerie.nl. Mocht u nog vragen hebben of wil je je gegevens definitief laten verwijderen, neem dan contact op met info@figuralingerie.nl of bel 0184- 415092

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer ons bedrijf of privacy-beleid wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.  Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jouw door te geven.

Wie is er verantwoordelijk voor mijn gegevens?

Mevr. C. den Arend is het aanspreekpunt voor vragen en controle van persoon gegevens en verantwoordelijke voor de totale beveiligging van uw persoonsgegevens.

Wij zijn: Figura Lingerie & Mammacare
Rembrandtlaan 14
3362AH Sliedrecht
KvK-nummer: 230 28796
BTW-nummer: NL 0901 80 446 B01