Zorgverzekeringen

Vergoeding Borstprothese en Breast Shapers.

Een borstprothese wordt volledig vergoed door de basisverzekering en mag na 24 maanden vervangen word

In 2022 is het verplicht eigen risico € 385.

Dit betekent dat u de eerste € 385 aan zorgkosten uit de basisverzekering zelf betaalt. Als u eigen risico verbruikt is, betaald u dus niets voor een borstprothese of shaper.

Wij verzorgen de volledige administratieve afhandeling van de borstprothese omdat wij met alle zorgverzekeraars samenwerken en zorgcontracten afgesloten hebben. U betaalt bij ons niets. Wij declareren voor u!

Er is een verwijsbrief noodzakelijk als u zich als nieuwe client bij ons aanmeld.

 

Budget voor hulpmiddelen,

Uit de aanvullende verzekeringen vergoeden sommige zorgverzekeraars de zwem/sportprothese en plak-strips.

Ook zijn er budgetten waaruit per kalenderjaar lingerie, badkleding, plakstrips, schoonmaakmiddelen, etc. vergoed kan worden.

Heeft u een budget voor hulpmiddelen? Dan kunt u dit budget onder andere gebruiken voor hulpmiddelen bij een borstprothese. Maar ook voor andere hulpmiddelen. U heeft zelf inzage in de uw budget hulpmiddelen.

Deze rekening kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar en wordt 100% vergoed tot uw budget voor hulpmiddelen op is.

Hier wordt géén eigen risico over verrekend, wel kan verrekening met een openstaande zorgkostenfactuur plaatsvinden.

 

Hoe betaalt u uw eigen risico?

Uw zorgverlener Figura Lingerie declareert de zorgkosten van de borstprothese voor u, deze vallen onder de basisverzekering.

Uw zorgverzekeraar betaald de rekening aan de zorgverlener Figura Lingerie. Het bedrag dat onder uw eigen risico valt, brengen zij bij u in rekening en kan worden verrekend met een andere declaratie. U ontvangt hierover een zorgkostenfactuur.

 

Figura Lingerie heeft voor 2022 zorgcontracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Als essentiële winkel blijft Figura Lingerie geopend voor MAMMACARE en BORSTZORG.

SEMH_FiguraLingerie

Semh gecertificeerd.

Figura lingerie is een SEMH gecertificeerd bedrijf die voldoet aan de hoge eisen voor levering van medische hulpmiddelen. Deze certificering is een officiële erkenning voor de kwaliteit die wij leveren, het geeft aan hoe wij ons werk zien, en hoe wij ons daar voor u inzetten.

Dit houdt in dat wij jaarlijks een bedrijfs- en kwaliteitsbeleid moeten vastleggen en uiteraard jaarlijks gecontroleerd worden.

De erkenningsregeling heeft ook een waarde voor uw zorgverzekeraar, die de erkenningsregeling deel laten uitmaken van hun overeenkomsten met ons en het een veilig idee vinden, dat er getoetst wordt door een onafhankelijk instituut.

Zonder SEMH erkenning krijgen wij, als de leverancier, geen contract overeenkomst met de zorgverzekeraars en kan er geen verstrekking van hulpmiddelen plaats vinden.

Voor u als klant geeft dit een waarborg voor het geleverde product, dat u deskundig geadviseerd wordt, service en garantie ontvangt.

Dit is voor ons uiteraard altijd al vanzelfsprekend geweest.

Link naar onze bedrijfspagina in het SEMH register : https://www.semh.info/figura-lingerie-en-mammacare/

Nazorg.

Voor u en voor ons is nazorg erg belangrijk.

Indien u het prettig vind, nemen wij persoonlijk contact met u op om te horen of u tevreden bent over de borstprothese en de geleverde lingerie. Bent u niet tevreden over de aankopen dan zoeken we samen naar een voor u passende oplossing. Heeft u nog vragen dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Omdat precies vastgelegd wordt welke lingerie en prothese u heeft, is het makkelijk om een extra bh na te bestellen.

Nabestellen kan telefonisch of via de e-mail. Tel 0184 415 092 of via mail info@figuralingerie.nl

Klachtenregeling.

Overal waar professionals iedere dag gedreven hun werk uitvoeren kan er iets mis gaan. Dat is vervelend. Figura Lingerie wil uiteraard zo snel mogelijk een oplossing vinden en het vertrouwen wederzijds herstellen. Beide partijen hebben er belang bij dat dit zo snel mogelijk, en voor beiden zo prettig mogelijk, wordt opgelost. Dan hoeft het immers niet te escaleren tot een klacht of geschil.

Figura Lingerie is hiervoor  aangesloten bij het digitale platvorm: Er is iets misgegaan.nl

Het doel van een klachtenregeling is om in een vroegtijdig stadium onvrede van gebruikers van de gezondheidszorg vanuit een onafhankelijke neutrale positie om te buigen naar herstel van vertrouwen en op deze manier klachten te voorkomen en daar waar nodig is deze deskundig te begeleiden. Het inschakelen van de geschillencommissie is ook gewaarborgd hierdoor.

Het digitale platform is 24/7 beschikbaar voor alle betrokken partijen. Vijf dagen per week telefonisch bereikbaar en waar nodig leveren zij klachtenfunctionarissen, mediators en een erkende geschillencommissie.

Voor meer info: https://erisietsmisgegaan.nl/klachtenregeling/

Geschillencommisie: Adres: Van Weedestraat 3 – 3761 CA, Soest

Voor wie is : er is iets mis gegaan?

U als cliënt

U ontvangt zorg van een zorgverlener. Hiermee bedoelen we iemand die beroepsmatig zorg verleent, niet een mantelzorger. Om wat voor reden dan ook voelt u zich niet goed of niet prettig behandeld. Dat kan zijn omdat u vindt dat de zorgverlener in de relatie met u geen respect toont. Hij of zij komt bijvoorbeeld de afspraken niet na. Maar het kan ook zijn dat er iets is misgegaan in de behandeling. U krijgt bijvoorbeeld niet de juiste medicijnen, waardoor uw gezondheid in gevaar komt. En alles daartussenin.

Figura Lingerie als zorgverlener

U levert beroepsmatig zorg. Uw cliënt is ontevreden over de manier waarop u met hem of haar omgaat of communiceert. Of er is iets misgegaan in de behandeling waardoor zijn of haar gezondheid in gevaar komt. U weet dat of voelt dat, maar u weet niet goed hoe hiermee om te gaan. U en uw cliënt hebben er belang bij dat dit zo snel mogelijk, en voor beiden zo prettig mogelijk, wordt opgelost. Dan hoeft het immers niet te escaleren tot een klacht of geschil.

 

Voor cliënt en zorgverlener

Wij helpen graag het probleem op te lossen. In deze klachtenregeling wordt stap voor stap beschreven wat u als cliënt kunt doen, wat u als zorgaanbieder kunt doen en wat wij voor u kunnen doen om de onvrede weg te nemen (Fase 1) en, mocht dat niet lukken, cliënt en zorgverlener te begeleiden bij het zo snel en prettig mogelijk bereiken van een voor beiden aanvaardbare oplossing (Fase 2). Zodat er weer vertrouwen is en u met elkaar verder kunt. Mocht dat allemaal niet lukken, dan faciliteren wij een geschillencommissie.

Het gehele proces zoals dat in deze klachtenregeling wordt beschreven, tot en met de beslissing van de geschillencommissie, voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Elke zorgverlener die deze klachtenregeling hanteert is verplicht zich daaraan te houden en zijn cliënten hiervan in kennis te stellen. Doet hij dit niet, dan kan de cliënt daarover een geschil indienen bij de geschillencommissie.

https://erisietsmisgegaan.nl/klachtenregeling/

Adres: Van Weedestraat 3 – 3761 CA, Soest